Privacy

Ilona Jens Coaching verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden of vrijwillig gegeven contactinformatie na. Ook gebruiken we geen social media plugins of cookies.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke oestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via coaching@ilonajens.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe (lang) we persoonsgegevens bewaren

Ilona Jens Coaching bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Ilona Jens Coaching verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ilona Jens Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen

Ilonajens.nl maakt gebruik van Google analytics in de achtergrond. Ilonajens.nl voldoet aan de eisen van de AVG betreffende het gebruik van Google analytics en daarom is er geen cookie melding.


Bezoekadres:
Bedrijfsverzamelgebouw de Pionier
Grebbeberglaan 15, 3527 VX Utrecht 


Website door Onno L'Ortye